Projects

In Search of Lost Times

by Jean-Baptiste Caserta

In Search of Lost Times explores immersive objects as material extensions of memories. This investigation probes the features of remembrance, of nostalgia, and the deployment of ourselves within our connections to belongings.

Undring

by Lisa Nossen

I mitt masterprosjektet undersøker jeg undring som verktøy for materialbaserte designprosesser.

Uslo

by Patrick Grung

Velkommen til Uslo. Det er en annerledes by.

In–between “Rådhusplassen” Space

by Taradol S.

Dette prosjektet undersøker hvordan digital transformasjon påvirker rommet mellom Rådhusplassen. Ved å bruke stordata til fysiske offentlige rom som vil samhandle fysisk og digitalt for å aktivere det offentlige rommet.

Liquid Gold : A speculative future on human milk

by Tzi Li Wong

Produksjon og forbruk av morsmelk blir presentert på en spekulativ måte som et middel til å stille spørsmål ved våre forutsetninger rundt tabuet om amming og morsmelk som eksisterer i dag.

ZHIJIAN

by Zhenyuan Wu

ZHIJIAN is about arranging memories, about making peace with death.

Life After Water

by Aida Brillas

Nowadays it is a typical topic to talk about the climate change and over the last two years the campaigns on climate change have tripled. These campaigns usually go hand in hand with the devastating effects in less developed countries in the medium or long term. Few show us the effects of the climate change that already exists and will be around us, in our comfort zone.

Havfolket

by Tuva Aga Malm

De brutale naturkreftene som preger øykulturen i Nord-Norge fascinerer meg. Vi ser en øykultur med dype tradisjoner innen fiske og handel, der kamp mot natur har styrt bosetting og levemåte. Men øykulturen er i sterk endring.

Keep up with us on instagram @imkhio.no