Undring

I mitt masterprosjektet undersøker jeg undring som verktøy for materialbaserte designprosesser.

Utgangspunktet for undersøkelsene er materialitet, her definert som materialenes iboende estetiske kvaliteter. Prosjektet preges av en dialog mellom meg som utøver og materialet, der oppdagelsene underveis og søken etter mulighetene omkring det som oppstår driver prosessen fremover.

Ordet undring kommer av det å undre seg. Å undre kan bety å tenke spent over, å fundere eller å stille seg spørrende til noe. I "A Philosophy of Wonder", fra 1969, beskriver Howard L. Parsons undring som «the spark of excitation leaping across the gap between man and the world».

Jeg har i store trekk arbeidet med to ulike prosesser. Den ene omhandler transformasjon av keramiske mineraler, kobber, tre, stearin og stål med varme og annen fysisk manipulasjon. Den andre er undersøkelser av materialkombinasjoner. Hva skjer når to eller flere materialer møtes? Eller når jeg legger til lys? Hvordan kommuniserer materialene til hverandre og til meg som betrakter? Underveis i prosessen har det oppstått øyeblikk av overraskende møter som jeg har dokumentert med fotografi og dagbok. Disse øyeblikkene har jeg kalt Punctum, inspirert fra Roland Barthes betraktninger om fotografiet i "Det lyse rommet". Punctum er detaljen som fremtrer ved en tilfeldighet og som har evnet å påvirke meg som betrakter.

Resultatet av prosjektet er en refleksjon over den kreative prosessen og samspillet mellom materialer i form av fotografi, video og dagboksnotater.

https://2020.designavgang.no/m...

Keep up with us on instagram @imkhio.no