Projects

BA Courses

Sound On

by Jennifer Lundinner

This project was based on research of sound as a material. I created four frames covered with 2489 pieces of folded paper. Each paper represents a fragment of a feeling of loneliness, that together builds up to a huge wall.

BA Courses

Così fan tutte

​Emnet heter «Performativt rom» og handler om hvordan utforming av rom, omgivelser (og kostymer) påvirker "brukerne", i dette tilfelle sangerne, i formidling av et budskap. Dette er et valgkurs og er en kombinasjon av IM 2. og 3. år.

BA Final works

ReTenk Læring

by Sindre Buraas

I dette prosjektet ønsket jeg å utforske hvordan vi kan endre læringssituasjonen ved å ta bort elementer som tidsbegrensing og statiske klasserom. Gjennom arkitektur ønsket jeg å tilrettelegge for økt dybdelæring.

BA Final works

Flexi Lights

by Sarah Bowes

Kan design bidra til å skape en kobling mellom møbler og mennesker, og gjøre det vanskeligere for oss å kaste tingene når omstendighetene endres? Gjennom et interaktivt og fleksibelt konsept prøver Flexi Lights å oppnå nettopp dette.

BA Final works

Scenografi: Poppeas Kroning

by Nora Valmestadrød

Scenografen utfører alt publikum kan se, derav romlige elementer, arkitektur og rekvisitter. Det kan være så mye mer enn en dekorasjon, snarere en forsterkning av handlingens sted og tid.

BA Final works

Usynlig makt

by Nataliia Bilinska

“Vi former våre bygninger; for så at de former oss.” — Winston Churchill

BA Final works

Vertical Garden

by Margit Mehl

Eg byggjer oppgåva mi på byplanlegging og arkitektur med klima i endring som utgangspunkt. Ved å visualisere vertikal hage opnar det for å sjå nye muligheter som kan være en berikelse for det urbane livet.

BA Final works

Biofili i objektskala

by Lea Maria Valum Skjærbusdal Sjøblom

Forholdet mellom mennesket og naturen har stått sterkt gjennom tidene. Til tross for dette neglisjeres den stadig oftere, spesielt i urbane sammenhenger. Hvilken effekt har dette på mennesket og hvordan påvirker det oss fysisk og psykisk?

Keep up with us on instagram @imkhio.no