Projects

BA Courses

Scenografi til «7. far i huset»

En eventyr opera i 2 akter basert på folkeeventyret av samme navn. Musikk av Lars Erik Gudim og libretto av Vigdis Hjort.

MA Courses

Table - Encountering the other.

-

BA Courses

Romstudier «å vente»

Hvordan påvirker utforming av omgivelsene oss? Gjennom øvelser i full skala og modell skal dere prøve ut og få erfaring med hvordan dere kan påvirke bevegelse og situasjoner gjennom romlig utforming.

BA Final works

Performativ rom

by .

Bachelorstudenter på interiørarkitektur og møbeldesign har samarbeidet med Operahøgskolen om å lage scenografien til Le nozze di Figaro fremført av årsstudentene på opera. Samarbeidet gir mulighet for å jobbe med et prosjekt som blir realisert på en scene og møte med studenter og profesjonelle fra et annet fag.

BA Courses

Nips

How will the design of the individual objects be able to reflect different epochs and headings and how will this affect their meaning and interpretation? In what ways do today's trinkets differ from their historical origins and what values ​​do we attach to such objects now? Here you get everything from criticism, irony, and excitement.

MA Courses

Reclaim Oslo commons

The course has focused on investigating Oslo’s public spaces as commons, our city as a shared resource. Who has the rights for that, and what can one use those resources for?

Events

Design Talks: Talk by Mycela

Mushrooms and Mycelium in Design & Architecture. A talk by Mycela, a company’s research in growing the next-generation materials based on fungal solutions.

BA Courses

Situasjon

Hvordan kan vi ivareta steders og bygningers «sjel» når innholdet endres?

Keep up with us on instagram @imkhio.no