Projects

BA Final works

Biofili i objektskala

by Lea Maria Valum Skjærbusdal Sjøblom

Forholdet mellom mennesket og naturen har stått sterkt gjennom tidene. Til tross for dette neglisjeres den stadig oftere, spesielt i urbane sammenhenger. Hvilken effekt har dette på mennesket og hvordan påvirker det oss fysisk og psykisk?

BA Final works

De sanselige lagene

by Jon Oma

I moderne arkitektur blir lukt ventilert bort og effektivt fjernet fra rommene. Det er luktfritt og fargeløst.

BA Final works

Rebekka

by Jens Vik

Et subjektivt, objektivt bestikk Et bestikk hvor den subjektive utvikling er i fokus.

BA Final works

Ode til Galgeberg og brukskunsten

by Hallbjørn Kjellson Hognestad

Hjul og steile, galge, gapestokk og halshugging var noen av straffemetodene som ble brukt på Galgeberg i middelalderen. Det som forteller denne historien i dag er en liten blå plakett og stedsnavnet i seg selv. Dette har jeg gjort noe med.

BA Final works

Kjære Frosta!

by Frida Ø. Moen

Frosta har blitt en vane for øyet. Hva har krakkens oppnådde konformitet med oss å gjøre?

BA Final works

Hvor eksisterer de som kun eksisterer?

by Finn Robert Jensen

Boligen er vårt utgangspunkt. Våre faste rammer. Den knytter oss til samfunnet og den er en del av vår identitet. Hvis boligen er så viktig for oss, hvorfor får da noen av oss betegnelsen «ikke bo dyktig»? Hvor eksisterer de som kun eksisterer? Dette prosjektet handler om bostedsløse.

BA Final works

Pusterom

by Cecilie Andresen

Ved å jobbe med enkle former og kjente arkitektoniske elementer, har jeg undersøkt om det er mulig å frembringe en opplevelse av religiøs tilstedeværelse i arkitekturen.

BA Final works

(ikke) snakk med fremmede

by Anna Marthea Øren

Mitt prosjekt er en interaktiv installasjon laget for å fremprovosere en spontan sosial interaksjon mellom fremmede.

Keep up with us on instagram @imkhio.no