Projects

MA Final works

The Rainbow in the Room

by Auður Rún Jakobsdóttir

Experiencing Space with Colours Prosjektet handler om å skildre forskjellige opplevelser med farge, lys og kontekst; en fortellende opplevelse av fargesammensetning.

MA Final works

Det som antyder

by Damola Rufai

I mitt sluttprosjekt utforsket jeg hvordan mønstergjenkjenning spiller en essensiell rolle for våre visuelle og romlige oppfattelsesevner som mennesker.

MA Final works

Tree-specific Architecture

by Dominika Prokurat

Vi verdsetter skogen i Marka, men anerkjenner og setter vi pris på trærne i byen eller passerer vi de uten å tenke og tar disse for gitt?

MA Final works

In Search of Lost Times

by Jean-Baptiste Caserta

In Search of Lost Times explores immersive objects as material extensions of memories. This investigation probes the features of remembrance, of nostalgia, and the deployment of ourselves within our connections to belongings.

MA Final works

Undring

by Lisa Nossen

I mitt masterprosjektet undersøker jeg undring som verktøy for materialbaserte designprosesser.

MA Final works

Uslo

by Patrick Grung

Velkommen til Uslo. Det er en annerledes by.

MA Final works

In–between “Rådhusplassen” Space

by Taradol S.

Dette prosjektet undersøker hvordan digital transformasjon påvirker rommet mellom Rådhusplassen. Ved å bruke stordata til fysiske offentlige rom som vil samhandle fysisk og digitalt for å aktivere det offentlige rommet.

MA Final works

Liquid Gold : A speculative future on human milk

by Tzi Li Wong

Produksjon og forbruk av morsmelk blir presentert på en spekulativ måte som et middel til å stille spørsmål ved våre forutsetninger rundt tabuet om amming og morsmelk som eksisterer i dag.

Keep up with us on instagram @imkhio.no