Projects

BA Courses

Legevakten

Ny Storbylegevakt for Oslo. Oppgaven er et samarbeid med Oslo Kommune, Seksjon for helsetjenester Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester.

MA Courses

Yaoyuruza

by Christopher Hansen

Rather than hide from the city, this structure offers an open public space that forms an efficient mutual relationship between architecture and technology in order to reform the cemetery typology from passive and symbolic to active and informative.

MA Final works

Appell

by Martine Sæther Nilsen

«Appell» er et undersøkende masterprosjekt som handler om psykisk helse og ungdom. Det overordnede målet med oppgaven har vært å skape bevissthet rundt temaer innenfor psykisk helse og utfordringene disse har for enkelt mennesker og samfunnet som helhet.

MA Final works

The Collective Enterprise

by Lucia Elvira Butnariu

Creating a framework and a physical non-formal platform for students to generate, apply and use knowledge and other university capabilities outside academic environments, using Oslo’s empty buildings.

MA Final works

Landsby

by Firat Aysim

In this project, I question the existing immigration-integration program in Norway to uncover and discuss the factors that contribute to setbacks in integration process of the society. I aim to widen the possibilities that both the society and immigrants create for each other while also focusing on finding an integrative approach for the immigration and integration in Norway.

BA Final works

Samspill, Fengselet- Disiplinær institusjon, psykologi og hierarki i rom

by Anja Elise Granlund

Hvordan påvirker miljø mennesker (brukerne) i institusjonelle (korreksjonelle) rom. Hvordan kan man som formgiver bidra til å tilpasse rom og påvirke adferd for å oppnå en optimal situasjon for brukerne og for-målet ved institusjonen.

BA Final works

EUREKA! connection, Collaborative Workspace

by Margarita Kolesnikova

Hvordan kan man tilrettelegge for et kreativt arbeidsmiljø gjennom arkitektur og design? Hvordan kan arkitektoniske/design virkemidler bidra til å fasilitere interaksjon mellom mennesker og føre til utvikling av nye ideer?

BA Final works

Ta Trappen

by Helene Holde

Jeg vil utforme et offentlig uterom som skal oppfordre mennesker til fysisk aktivi-tet. Trappen blir et aktivitetssentrum. Min trapp vil føre deg rundt i et trappelandskap. Sannsynligvis ender du opp med å gå flere trappetrinn enn antatt.

Keep up with us on instagram @imkhio.no