Ta Trappen

Vi lever i dag i et samfunn som legger lite fokus på områder som oppfordrer til akti-vitet. Derfor ønsker jeg å lage et konsept som legger vekt på akkurat dette. For å visualisere mitt prosjekt har jeg brukt Vip-petangen i Oslo som område. For å enga-sjere meg mer i Oslobyens fremtid har jeg tatt tak i en av visjonene i parallelloppdraget for Oslo kommune i 2014. April Arkitekter hadde den visjonen jeg mener passer best til mitt prosjekt.

For å aktivisere mennesker bruker jeg trap-pen som virkemiddel. Jeg har jobbet med å skape flere aktivitetsnivåer for bevegelse i trappen. Ved å legge opp konseptet med fragmenter som gjør at man må gå opp og ned for å komme seg til neste fragment, som igjen er lagt opp på samme måte. Målet er å få vedkommende til å gå så mange trappetrinn som mulig.

Keep up with us on instagram @imkhio.no