Projects

Samspill, Fengselet- Disiplinær institusjon, psykologi og hierarki i rom

by Anja Elise Granlund

Hvordan påvirker miljø mennesker (brukerne) i institusjonelle (korreksjonelle) rom. Hvordan kan man som formgiver bidra til å tilpasse rom og påvirke adferd for å oppnå en optimal situasjon for brukerne og for-målet ved institusjonen.

EUREKA! connection, Collaborative Workspace

by Margarita Kolesnikova

Hvordan kan man tilrettelegge for et kreativt arbeidsmiljø gjennom arkitektur og design? Hvordan kan arkitektoniske/design virkemidler bidra til å fasilitere interaksjon mellom mennesker og føre til utvikling av nye ideer?

Ta Trappen

by Helene Holde

Jeg vil utforme et offentlig uterom som skal oppfordre mennesker til fysisk aktivi-tet. Trappen blir et aktivitetssentrum. Min trapp vil føre deg rundt i et trappelandskap. Sannsynligvis ender du opp med å gå flere trappetrinn enn antatt.

Svikt

by VIilde Rapp Riise

Basert på treets egenskaper og en bevisst holdning til materialvalg vil jeg dra fordel av treets verdier og egenskaper, og knytte det opp til et produkt som passer til egenskapen elastisitet.

Play

by Hannah Nordh

Möblelprojekt som utforskar den 3-dimentionella lekens betydelse för barns utveckling. Polyvalenta former låter fantasin bestämma premisserna för leken och ger barn möjlighet att påverka sin lekmiljö.

Ahha, now I get it!

by Fatimah Mahdi

Gjennom kommunikasjon og utveksling av syn og meninger får man en helt annen oppfatning av hverandre. I en østlig inspirert mathall inviterer jeg to vidt forskjellige kulturer - østen og vesten - til å kommunisere gjennom maten.

Keep up with us on instagram @imkhio.no