Projects

ReTenk Læring

by Sindre Buraas

I dette prosjektet ønsket jeg å utforske hvordan vi kan endre læringssituasjonen ved å ta bort elementer som tidsbegrensing og statiske klasserom. Gjennom arkitektur ønsket jeg å tilrettelegge for økt dybdelæring.

Flexi Lights

by Sarah Bowes

Kan design bidra til å skape en kobling mellom møbler og mennesker, og gjøre det vanskeligere for oss å kaste tingene når omstendighetene endres? Gjennom et interaktivt og fleksibelt konsept prøver Flexi Lights å oppnå nettopp dette.

Scenografi: Poppeas Kroning

by Nora Valmestadrød

Scenografen utfører alt publikum kan se, derav romlige elementer, arkitektur og rekvisitter. Det kan være så mye mer enn en dekorasjon, snarere en forsterkning av handlingens sted og tid.

Usynlig makt

by Nataliia Bilinska

“Vi former våre bygninger; for så at de former oss.” — Winston Churchill

Vertical Garden

by Margit Mehl

Eg byggjer oppgåva mi på byplanlegging og arkitektur med klima i endring som utgangspunkt. Ved å visualisere vertikal hage opnar det for å sjå nye muligheter som kan være en berikelse for det urbane livet.

Biofili i objektskala

by Lea Maria Valum Skjærbusdal Sjøblom

Forholdet mellom mennesket og naturen har stått sterkt gjennom tidene. Til tross for dette neglisjeres den stadig oftere, spesielt i urbane sammenhenger. Hvilken effekt har dette på mennesket og hvordan påvirker det oss fysisk og psykisk?

De sanselige lagene

by Jon Oma

I moderne arkitektur blir lukt ventilert bort og effektivt fjernet fra rommene. Det er luktfritt og fargeløst.

Rebekka

by Jens Vik

Et subjektivt, objektivt bestikk Et bestikk hvor den subjektive utvikling er i fokus.

Keep up with us on instagram @imkhio.no