Projects

BA Courses

Døden

​Døden er et uunngåelig faktum som rammer oss alle før eller siden. I dette kurset har oppgaven for den enkelte student vært å belyse og problematisere ulike sider ved døden og gestalte disse.

BA Courses

Translating Tradition

The work was based on survey recordings done at at the open air museum at the Norwegian Cultural Museum (Norsk Folkemuseum). The models are meditations on the tectonic and material composition of vernacular buildings through a translation into different materials.

BA Courses

Mat for fremtiden

Vi lever i en tid der befolkningseksplosjon og miljøkatastrofer er våre største trusler – både for vår og de neste generasjoners eksistens. I dette kurset har den enkelte student arbeidet med et tematisk selvvalgt prosjekt for å belyse og med et kritisk blikk kommentere denne situasjonen.

BA Courses

Hvordan kan Deichmanske Bibliotek fortelle sin historie med nytt innhold?

«Gjennom former, reformer og formasjoner uttrykkes fortidens historier seg gjennom bygninger og bygningsmiljøer. Hvordan forvalter vi disse historiene og hvilke nye historier skaper vi? Hva ønsker vi å bevare når vi former om?.....» (Arkitekturdagen 2018)

Events

Designers Saturday Academy

Designers' Saturday Academy is the latest addition to the DS umbrella, bringing together talented young designers from all six design education and leading design companies.

MA Final works

Havfolket

by Tuva Aga Malm

De brutale naturkreftene som preger øykulturen i Nord-Norge fascinerer meg. Vi ser en øykultur med dype tradisjoner innen fiske og handel, der kamp mot natur har styrt bosetting og levemåte. Men øykulturen er i sterk endring.

MA Final works

Life After Water

by Aida Brillas

Nowadays it is a typical topic to talk about the climate change and over the last two years the campaigns on climate change have tripled. These campaigns usually go hand in hand with the devastating effects in less developed countries in the medium or long term. Few show us the effects of the climate change that already exists and will be around us, in our comfort zone.

MA Final works

Ospers

by Vilde Rapp Riise

In my master project I explore and investigate aspen as a material in craftsmanship, a type of wood that is not much exploited within the field of design. Through my project ‘Ospers’ I have developed tools based on the characteristics of the wood. It has been important for me to work directly in the material and testing in 1:1 to gain as much knowledge as possible.

Keep up with us on instagram @imkhio.no