Havfolket

Fiskeværene tiltrekkes ikke lenger av fiskere og oppkjøpere, men av turister på jakt etter det unike. Den økende turismen driver fram nye behov som kan oppleves som en trussel mot naturen, stedsidentiteten og et levesett under press.

Hvilke faktorer skaper et sted og hvordan kan særtrekk ivaretas gjennom materialisering? Stedsidentitet og karakterendring gjennom tid er to sentrale temaer i prosjektet. Bit for bit har prosjektet tatt for seg øykulturen og dens skjulte lag av nåtid og historiske elementer.

I studiet av hvordan havet påvirker landskapet og hvordan materialer brytes ned, ble tidevannet en metaforisk åpning og rammeverk for problemstillingen. De teoretiske aspektene ved tidevannet ble verktøy for hvordan jeg kunne fremlegge visuelle materialer som viser påvirkning fra turisme og karakterendring.

Keep up with us on instagram @imkhio.no