Hvordan kan Deichmanske Bibliotek fortelle sin historie med nytt innhold?

Oppgaven:

Å gi nytt innhold til Deichmanske Bibliotek i Oslo forankret i bygningens historie, innhold og konstruksjon. Hvordan fortelle bibliotekets historie videre med nye funksjoner.

Keep up with us on instagram @imkhio.no