Hvordan kan Deichmanske Bibliotek fortelle sin historie med nytt innhold?

«Gjennom former, reformer og formasjoner uttrykkes fortidens historier seg gjennom bygninger og bygningsmiljøer. Hvordan forvalter vi disse historiene og hvilke nye historier skaper vi? Hva ønsker vi å bevare når vi former om?.....» (Arkitekturdagen 2018)

Oppgaven:

Å gi nytt innhold til Deichmanske Bibliotek i Oslo forankret i bygningens historie, innhold og konstruksjon. Hvordan fortelle bibliotekets historie videre med nye funksjoner.

Keep up with us on instagram @imkhio.no