Mat for fremtiden

Vi lever i en tid der befolkningseksplosjon og miljøkatastrofer er våre største trusler – både for vår og de neste generasjoners eksistens. I dette kurset har den enkelte student arbeidet med et tematisk selvvalgt prosjekt for å belyse og med et kritisk blikk kommentere denne situasjonen.


Fokusområdene har vært:

• Bærekraftig produksjon.

• Hvordan politikk, økonomi, korrupsjon, kommunikasjon og infrastruktur påvirker tilgangen til mat.

• Novel Food og Designer Food

Keep up with us on instagram @imkhio.no