Projects

BA Courses

Barnehage

Et samarbeid med Moelven og temaet er Barnehage basert på Moelven byggmoduler med fokus på interiør og fast innredning.

BA Courses

Shit happens

Gjennom konseptbaserte tilnærminger har studenter utfordret fordommer og konvensjoner rundt toalettsituasjonen.

BA Courses

Kjelken

Designe og lage sin egen kjelke til utprøving i akebakken

MA Courses

Grønland, search for tomorrow’s Oslo

The MA studio course focused on the future development of the Grønland neighbourhood as a multicultural haven in the otherwise gentrified central Oslo.

MA Final works

Hearing the scenery, the power of sound

by Ma Lina

A flashing idea led me to choose sound as the main theme of my graduate project. In general conditions, people often use their eyes to observe and perceive the space, while sound is surrounded and everywhere. Undoubtedly, in the spatial design, sound is recognized as a permanent existence though it is neglected usually.

MA Final works

Sense of place, en ny møteplass i byen

by Margrethe Hvesser

Kan en designløsning som konkretiserer innbyggernes forestillinger og opplevelser av stedet, gi en intuitiv fornemmelse av stedets karakter? Hvordan utforme en møteplass i byen for dagens innbyggere som skaper meningsfulle relasjoner mellom menneske og sted?

MA Final works

Små rom, om fortetting og plassmangel

by Martin Ramstad Rygner

Tettere bebyggelse betyr mindre rom og mer kompakte boenheter. Derfor tror jeg at vårt fagfelt, interiørarkitektur og møbeldesign, spiller en stor rolle når det handler om plassmangel, utnyttelse og optimalisering. Når et rom blir mindre, blir detaljene automatisk viktigere og dialogen mellom rommet og møbelet blir avgjørende for at byggene skal fungere.

MA Final works

Mindful eating

by Camilla Akersveen

En oppgave i å skape produkter for det private hjem som forsterker sanseopplevelsene og stimulere til utvikling av ritualene knyttet til måltidet.

Keep up with us on instagram @imkhio.no