Shit happens

Toalettet og toalettsituasjonen er noe vi møter flere ganger daglig men likevel ikke ønsker å prate om da vi i vår del av verden definerer det til noe av det mest private som finnes. Alle har formeninger om det og alle har opparbeidet seg rutiner og ritualer som det skulle være naturlig å dele med hverandre, men slik er det altså ikke.


Studentene aktualiserer gjennom denne oppgaven viktige temaer av global verdi med basis i en fagetisk og kritisk holdning til produktdesign. Følgende temaer er behandlet:

  • Kulturelle og samfunnsøkonomiske forskjeller og utfordringer
  • Hygiene
  • Tabu
  • Ritualer
  • Privat/offentlig
  • Miljø og bærekraft
  • Keep up with us on instagram @imkhio.no