Barnehage

Hvordan kan dere som formgivere bidra til at Moelven kan bli enda mer attraktive som leverandør av barnehager. Både når det gjelder permanente og midlertidige løsninger. Hvordan kan modulsystemet utnyttes og standardiseres og samtidig ha arkitektoniske og designfaglige kvaliteter. Dere må sette dere inn i hva Moelven leverer av bygg modulsystem, utfordre dem og det de leverer i dag, se etter forbedringspotensiale.

Hvordan oppnå gode romlige kvaliteter for barn med modulsystemet når det gjelder volum, lys, farger, materialer og detaljer. I tillegg må dere sette dere inn i hvordan barn opplever situasjoner. Aldersgruppe 3-6 år. To avdelinger med 20 barn hver avdeling, 4 ansatte i hver avdeling.

Keep up with us on instagram @imkhio.no