EUREKA! connection, Collaborative Workspace

I det moderne samfunnet er etterspørsel etter kreative løsninger i alle bransjer ganske stor. Alt skal være nytt, utfordrende og imponerende. Det er ikke lengre enmannsarbeid. I gamle dager en håndverker skulle lage hele produktet. Men så begynte folk å spesialisere seg, og så til slutt har vi tatt i bruk et samlebånd, der ulike oppgaver er delt opp i enkle operasjoner og de som utfører disse er eksperter på det. På den måten øker mann produktivitet og kvalitet til produktene. Det var et resultat av økt etterspørsel etter produktene og økt etterspørsel etter kvalitet av disse.

Den industrielle revolusjonen ble erstattet av den postindustrielle revolusjonen, hvor ideen, kommunikasjon og opplevelser står i sentrum. På samme måtte som med fysiske produktet, ønsker samfunnet flere kreative ideer, og det er ikke bare antall, men også kvalitet som teller. Og på samme måte som problemet ble løst under industrialisering, prøver vi å systematisere en kreativ prosess. De siste årene har det vært mye fokus på forskning rundt kreativitet, og en del nye idefabrikker ble skapt, hvor ideer produseres i store mengder.

En kreativ idè er ikke lengre et resultat av en enkel person, men heller et resultat av et tett samarbeid av mange ulike mennesker. På den måten utvikles og bearbeides ideen slik at den holder høy kvalitet. Men akkurat som i et samlebånd, hvor alle deler må fungere som en mekanisme, krever kreativ prosess knirkefritt samarbeid mellom mennesker involvert i den kreative prosessen.

I denne oppgave vil jeg belyse hvordan en slik prosess kan organiseres og hvordan arkitektur og design kan påvirke kreativ prosess.

Keep up with us on instagram @imkhio.no