Projects

MA Final works

ZHIJIAN

by Zhenyuan Wu

ZHIJIAN is about arranging memories, about making peace with death.

MA Final works

Life After Water

by Aida Brillas

Nowadays it is a typical topic to talk about the climate change and over the last two years the campaigns on climate change have tripled. These campaigns usually go hand in hand with the devastating effects in less developed countries in the medium or long term. Few show us the effects of the climate change that already exists and will be around us, in our comfort zone.

BA Courses

Hybrid

Studenten skal tilegne seg kunnskap og erfaring i arbeid med tredimensjonal formgiving basert på grunnleggende prinsipper for komposisjon.

BA Courses

Voodoo

Material Studies

BA Courses

Døden

​Døden er et uunngåelig faktum som rammer oss alle før eller siden. I dette kurset har oppgaven for den enkelte student vært å belyse og problematisere ulike sider ved døden og gestalte disse.

BA Courses

Translating Tradition

The work was based on survey recordings done at at the open air museum at the Norwegian Cultural Museum (Norsk Folkemuseum). The models are meditations on the tectonic and material composition of vernacular buildings through a translation into different materials.

BA Courses

Mat for fremtiden

Vi lever i en tid der befolkningseksplosjon og miljøkatastrofer er våre største trusler – både for vår og de neste generasjoners eksistens. I dette kurset har den enkelte student arbeidet med et tematisk selvvalgt prosjekt for å belyse og med et kritisk blikk kommentere denne situasjonen.

BA Courses

Hvordan kan Deichmanske Bibliotek fortelle sin historie med nytt innhold?

«Gjennom former, reformer og formasjoner uttrykkes fortidens historier seg gjennom bygninger og bygningsmiljøer. Hvordan forvalter vi disse historiene og hvilke nye historier skaper vi? Hva ønsker vi å bevare når vi former om?.....» (Arkitekturdagen 2018)

Keep up with us on instagram @imkhio.no