ZHIJIAN

ZHIJIAN is about arranging memories, about making peace with death.

ZHIJIAN er et halvferdig navn. Dette prosjektet er mellom død og liv, de etterlatte og de døde, de levende og arbeiderne, begravelsesindustri og andre felt, begravelsesindustri og byer. Det vil ha flere og flere forhold i fremtiden.

Prosjektet analyserer den tradisjonelle begravelsesbransjen fra fire aspekter: begravelse, tjeneste, arkitektur, produkt. Prosjektet fant ut at tradisjonell begravelsesindustri tar hensyn til de etterlatte, med en enkel stil, ekstern beliggenhet og ingen reklame. Disse funksjonene er hentet fra den mangelfulle kundeorienteringen til den tradisjonelle begravelsesbransjen, som glemmer behovene til de døde som ikke kan snakke, og dette er et resultat av mangel på dødsutdanning.

Hensikten med prosjektet er å tjene de døde mens de fremdeles kan snakke, noe som betyr de levende. Her bruker prosjektet «planleggerne» for å definere deltakerne i dette prosjektet. ZHIJIAN håper at denne gruppen får flere ungdommer og barn.

ZHIJIAN bruker utdanning som en bro for å la døden by lande på livet kontinentet og bruker utdanning som en bro for å la døden by etablere diplomatiske forbindelser med andre næringer. Døden vil snakke med alle aspekter av livet.

ZHIJIAN er et virtuelt mikrokosmos av en ny industri. Denne nye industrien forventes å erstatte den gamle modellen for å servere de etterlatte ved å betjene planleggerne. Denne nye industrien forventes å dekke den tradisjonelle begravelsesbransjen. ZHIJIAN tilbyr 4 funksjoner: Minne Lagring, Farvel Lagring, Farvel Design og Besøk.

Minne Lagring er prosessering av minne. ZHIJIAN skaper en virtuell verden, MINGJIE, for å lagre disse virkelige minnene. MINGJIE bruker jordens negative form som bærer av fantasi. Farvel Lagring og Farvel Design er behandlingen av Begravelser. I motsetning til en tradisjonell begravelse, ZHIJIAN ønsker at det skal være en avskjedsseremoni deltatt av de døde selv, en avskjedseremoni ledet av de døde og deltatt av de etterlatte.

Dette er en annen type arkitekturdesign, virtuell arkitektur. Beboerne som bor i den er de døde og deres minner.

For nå, ting design av ZHIJIAN har fem prototyper, En drømmeaktig sky, Askeportrett, Lille hytta, Stol Leg Urn, MINGJIE Frimerker. Jeg kaller denne kategorien «ting» for å redusere begrensningen i fantasi. Døden er en ukjent. "Ukjent" er en nøytral tilstand. Det kan være negativt og positivt. Det ZHIJIAN velger er å bruke fantasi for å bringe en positiv visjon, og fantasien må begrenses så lite som mulig.

https://2020.designavgang.no/m...

Keep up with us on instagram @imkhio.no