Liquid Gold : A speculative future on human milk

Produksjon og forbruk av morsmelk blir presentert på en spekulativ måte som et middel til å stille spørsmål ved våre forutsetninger rundt tabuet om amming og morsmelk som eksisterer i dag.

I dette prosjektet er å stille spørsmål ved våre egne mening rundt amming og morsmelk. Det handler ikke om å løse problemet, men å lage muligheter for å utforske hvorfor vi velger å godta noen vaner, men avviser en annen.

Kan delingssystem for morsmelk være like akseptabelt som blod, egg eller sæddonasjon?

Hva betyr det når vi begynner å spise mat som kommer fra menneskelige kropper. Har vi strengere regelverk når det gjelder valg av mat fra vår egen kropp?

Menneskemelk høstes uavhengig av kjønn og etnisitet. Dette prosjektet vil se på sirkulasjonen av melk. Som en ny mat hentet fra mennesker kropp, vil dette involverer forskjellige aspekter, for eksempel lover som regulerer kroppsvæsker, kommodifisering og verdier. Teknologi og media; fra melkehøstingsanlegg, screening og markedsføring. Dette vil alle forme fremtiden for melkesdeling. De negativer og positiver implikasjonene blir også diskutert, og de gjenspeiler alt det samfunnet vårt står for i dag.

Fra videoen blir det gjort noen få rekvisitter for å realisere historien til fysisk.

Den (menneske) ostebutikken handler om å gjøre kroppslig væske til noe kanskje litt mer velsmakende.

Ideene våre er alt annet enn faste, og hvis morsmelk/menneskemelk har muligheten til å støtte nevnte scenarioer, er det kanskje på tide å lage noen melke av våre egne til alle?

https://2020.designavgang.no/m...

Keep up with us on instagram @imkhio.no