Projects

Døden

​Døden er et uunngåelig faktum som rammer oss alle før eller siden. I dette kurset har oppgaven for den enkelte student vært å belyse og problematisere ulike sider ved døden og gestalte disse.

Translating Tradition

The work was based on survey recordings done at at the open air museum at the Norwegian Cultural Museum (Norsk Folkemuseum). The models are meditations on the tectonic and material composition of vernacular buildings through a translation into different materials.

Mat for fremtiden

Vi lever i en tid der befolkningseksplosjon og miljøkatastrofer er våre største trusler – både for vår og de neste generasjoners eksistens. I dette kurset har den enkelte student arbeidet med et tematisk selvvalgt prosjekt for å belyse og med et kritisk blikk kommentere denne situasjonen.

Hvordan kan Deichmanske Bibliotek fortelle sin historie med nytt innhold?

«Gjennom former, reformer og formasjoner uttrykkes fortidens historier seg gjennom bygninger og bygningsmiljøer. Hvordan forvalter vi disse historiene og hvilke nye historier skaper vi? Hva ønsker vi å bevare når vi former om?.....» (Arkitekturdagen 2018)

The Diorama

A look behind the scenes in the museum at the temporary exhibition “FOLK - From racial types to DNA sequences” at the Norsk Teknisk Museum Oslo.

Shit Happens – again

Toalettet som installasjon og situasjon er noe vi møter flere ganger daglig men som vi sjelden ønsker å prate med andre mennesker om. Hvorfor er det slik? Alle har vi formeninger om det og alle har sine egne rutiner og ritualer.

Utstilling "Reisefølge" i Rådhusgalleriet

"Reisefølge" Utstilling Rådhusgalleriet.

Legevakten

Ny Storbylegevakt for Oslo. Oppgaven er et samarbeid med Oslo Kommune, Seksjon for helsetjenester Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester.

Keep up with us on instagram @imkhio.no