Situasjon

Hvordan kan vi ivareta steders og bygningers «sjel» når innholdet endres?

Med grunnlag i befaringer på stedet, registreringer, historikk og informasjon skal dere komme med forslag om hva dere tenker området kan og bør brukes til. Dere skal velge mellom noen utvalgte bygninger som dere skal gå nærmere inn i og løse noen rom i henhold til det overbyggende temaet dere har valgt for området.

Keep up with us on instagram @imkhio.no