Nips

Hensikten med oppgaven er å avkle det meningsløse i pyntegjenstander for deretter å bekle det med mening og innhold. Det produseres alt for mye meningsløs pynt som kun handler om å skape behag og hvor hensikten er å signalisere status. Gjennom fysiske utprøvinger forankret i stilepokene Brukskunst, Kunsthåndverk, Kunstindustri, Scandinavian Design og Postmodernisme har studentene opparbeidet seg en grunnleggende forståelse for konseptutvikling der kontekstualisering og kritikalitet i utforming av våre omgivelser utgjør selve fundamentet for utdanningen.

Keep up with us on instagram @imkhio.no