Konstruksjon

Hva skal til for å bære vekten av tre mennesker?

Konstruksjonen skal bære sin egen vekt og belastningen den utsettes for. Begrepet

menneskebærende kan tolkes fritt og omfatter alle fenomener hvor mennesket ikke er på bakken.

Hver gruppe får utdelt

begrenset mengde trevirke og stål. Utgangspunktet er et emne eik på ca 0,011 25 m3.

En relativ mengde trevirke sett fra et konstruktivt perspektiv gis av furu og poppel.

Hver student trekker hvilket treslag de får.

Keep up with us on instagram @imkhio.no