Projects

Rebekka

by Jens Vik

Et subjektivt, objektivt bestikk Et bestikk hvor den subjektive utvikling er i fokus.

Ode til Galgeberg og brukskunsten

by Hallbjørn Kjellson Hognestad

Hjul og steile, galge, gapestokk og halshugging var noen av straffemetodene som ble brukt på Galgeberg i middelalderen. Det som forteller denne historien i dag er en liten blå plakett og stedsnavnet i seg selv. Dette har jeg gjort noe med.

Kjære Frosta!

by Frida Ø. Moen

Frosta har blitt en vane for øyet. Hva har krakkens oppnådde konformitet med oss å gjøre?

Hvor eksisterer de som kun eksisterer?

by Finn Robert Jensen

Boligen er vårt utgangspunkt. Våre faste rammer. Den knytter oss til samfunnet og den er en del av vår identitet. Hvis boligen er så viktig for oss, hvorfor får da noen av oss betegnelsen «ikke bo dyktig»? Hvor eksisterer de som kun eksisterer? Dette prosjektet handler om bostedsløse.

Pusterom

by Cecilie Andresen

Ved å jobbe med enkle former og kjente arkitektoniske elementer, har jeg undersøkt om det er mulig å frembringe en opplevelse av religiøs tilstedeværelse i arkitekturen.

(ikke) snakk med fremmede

by Anna Marthea Øren

Mitt prosjekt er en interaktiv installasjon laget for å fremprovosere en spontan sosial interaksjon mellom fremmede.

Samspill, Fengselet- Disiplinær institusjon, psykologi og hierarki i rom

by Anja Elise Granlund

Hvordan påvirker miljø mennesker (brukerne) i institusjonelle (korreksjonelle) rom. Hvordan kan man som formgiver bidra til å tilpasse rom og påvirke adferd for å oppnå en optimal situasjon for brukerne og for-målet ved institusjonen.

EUREKA! connection, Collaborative Workspace

by Margarita Kolesnikova

Hvordan kan man tilrettelegge for et kreativt arbeidsmiljø gjennom arkitektur og design? Hvordan kan arkitektoniske/design virkemidler bidra til å fasilitere interaksjon mellom mennesker og føre til utvikling av nye ideer?

Keep up with us on instagram @imkhio.no