Usynlig makt

“Vi former våre bygninger; for så at de former oss.”

— Winston Churchill

Kunst skoler er naturlig ideologiske institusjoner. Gjennom kunstneriske øvelser former de vår oppfatning og forståelse. De lar deg vokse som et individ og som en del av det sosiale fellesskap. Når pedagogiske idealer forandres, gjør også deres former.

Mitt prosjekt er rettet mot å utforske forholdene mellom arkitektur og menneske, og analysere hvordan det påvirker hverandre over tid.

Jeg har tatt KHiO som mitt studie prosjekt. Dens arkitektur og filosofi danner ett rammeverk for prosjektet og gir retningslinjer for en ny infrastruktur. Jeg bruker arkitektoniske elementer for å introdusere nye tolkninger av KHiO’s verdier og for å skape ett sterkere samfunn.

https://2020.designavgang.no/b...

Keep up with us on instagram @imkhio.no