Biofili i objektskala

Forholdet mellom mennesket og naturen har stått sterkt gjennom tidene. Til tross for dette neglisjeres den stadig oftere, spesielt i urbane sammenhenger. Hvilken effekt har dette på mennesket og hvordan påvirker det oss fysisk og psykisk?

I min oppgave har jeg valgt å se på såkalt biofilisk design i objektskala. Biofili er definert som kjærlighet til naturen, men det strekker seg nok dypere enn dette. Mennesket har en instinktiv tiltrekning til liv i alle levende systemer, og det er vist gang på gang at naturen påvirker oss på utallige måter. Målet med oppgaven min er å utforme et levende møbel – et naturinnspill – som skal lindre de fysiske og psykiske påkjenningene som ofte kobles opp mot kontorlandskaper.

Kontorlandskapet valgte jeg fordi det stiller med en så sterk kontrast til det naturlige. Det er ofte her man utsettes for faktorer som påvirker helsa vår og mye av dette kan lindres ved å gjøre både få og små biofiliske inngrep.

Jeg har jobbet aktivt med å finne ulike personligheter i natur rundt om i landet. Etterhvert landet jeg på mose, dette fordi det er lett å ta vare på. Det var viktig for meg at objektet skulle være en avlastning i hverdagen og ikke en belastning.

Når naturkomponenten var funnet startet jeg med utforming av objektet. Prototypen er en skrivepult med små gløtt gjennom bordplaten til moseteppe, ledsaget av både bregner, lav og andre vekster for variasjonens skyld. Videre ville jeg utvikle ideen og lagde en ''arbeidspode''. Poden består av pult og skillevegg med naturinnspill, samt hyller.

Om man plasserer disse podene rundt om i rommet vil man oppnå en form for overraskelse, spenning og oppdagelseslyst - litt på samme måte som når man går i skogen og lurer på hva som finnes bak neste tre eller sving.

I prosessen har jeg vevet, jobbet med leire, papir og ull, snekret og spikket, holdt på med glass samt brukt digitale verktøy. Jeg har også vært veldig mye ute for å kjenne på følelser og opplevelser jeg ville ta med inn.

https://2020.designavgang.no/b...

Keep up with us on instagram @imkhio.no