Projects

BA Courses

Over / under

Nationaltheatret skal utvides, og nye lokaler skal etableres under bakkenivå. Hovedattraksjonen i nybygget er en ny publikumsscene. Situasjon 1/2 byr på utfordringen å lage en inngang til teatrets nye scene.

BA Courses

What if

Det er nok av problemer i verden å bekymre seg for. Klima, sult, automatisering, polarisering, rasisme og politisk ustabilitet, er alle temaer vi mennesker er nødt til å ta stilling til. Og dessverre er det slik at vi lever i en tid hvor det er lettere å se verdens undergang, enn det er å se alternativene til et nytt og bedre system.

BA Courses

Konstruksjon

I en periode på 8 uker har klassen arbeidet med å designe og fremstille en menneskebærende konstruksjon hvor de har arbeidet i grupper på fire.

MA Final works

The Rainbow in the Room

by Auður Rún Jakobsdóttir

Experiencing Space with Colours Prosjektet handler om å skildre forskjellige opplevelser med farge, lys og kontekst; en fortellende opplevelse av fargesammensetning.

MA Final works

Det som antyder

by Damola Rufai

I mitt sluttprosjekt utforsket jeg hvordan mønstergjenkjenning spiller en essensiell rolle for våre visuelle og romlige oppfattelsesevner som mennesker.

MA Final works

Tree-specific Architecture

by Dominika Prokurat

Vi verdsetter skogen i Marka, men anerkjenner og setter vi pris på trærne i byen eller passerer vi de uten å tenke og tar disse for gitt?

MA Final works

In Search of Lost Times

by Jean-Baptiste Caserta

In Search of Lost Times explores immersive objects as material extensions of memories. This investigation probes the features of remembrance, of nostalgia, and the deployment of ourselves within our connections to belongings.

MA Final works

Undring

by Lisa Nossen

I mitt masterprosjektet undersøker jeg undring som verktøy for materialbaserte designprosesser.

Keep up with us on instagram @imkhio.no