Konstruksjon

I en periode på 8 uker har klassen arbeidet med å designe og fremstille en menneskebærende konstruksjon hvor de har arbeidet i grupper på fire.

Målet vår å lage en konstruksjon som skulle bære sin egen vekt og de på gruppen, ved hjelp av materialer det har fått tildelt; stål, massiv bøk og betong.

’’Menneskebærende’’ kan tolkes fritt og omfatter alle former hvor mennesket er på bakken.

Prosessen i gruppen har vært i form av samtaler, skisser og modellbygging, slik at de på best mulig måte kunne fremstille sin tolking av oppgaven.

Keep up with us on instagram @imkhio.no