What if

Det er nok av problemer i verden å bekymre seg for. Klima, sult, automatisering, polarisering, rasisme og politisk ustabilitet, er alle temaer vi mennesker er nødt til å ta stilling til. Og dessverre er det slik at vi lever i en tid hvor det er lettere å se verdens undergang, enn det er å se alternativene til et nytt og bedre system.

Men er det ikke nettopp alternativer vi trenger nå? Er det ikke akkurat nå, mer enn noen gang, at vi trenger å utforske hvordan fremtiden kan og bør se ut? Og hvilken rolle fremtidens designere kan spille i den?

I sin enkleste form, handler design om å løse et konkret problem. Design har en iboende optimisme, som gjør at vi hele tiden prøver å gjøre verden litt bedre. Og i møte med vår tids store problemer, kjenner designere over hele verden på en trang til å fikse disse.

I dette kurset har studentene i IMBA2 og IMBA3 jobbet ut ulike fremtids-scenarioer, ved å gjøre en fiktiv forandring i verden. Deretter har de jobbet med designobjekter som vil kunne eksistere i denne nye virkeligheten. Studentene har utforsket hvordan ulike scenarioer vil kunne påvirke kroppen, menneskene og samfunnet. Hva skjer med design, hvis __________ skjer med verden?

What if er en invitasjon til dialog om de store temaene i vår tid.

Dreams are powerful. They are repositories of our desire. They animate the entertainment industry and drive consumption. They can blind people to reality and provide cover for political horror. But they can also inspire us to imagine that things could be radical different then they are today, and then believing we can progress toward that imaginary world.

Keep up with us on instagram @imkhio.no