The Rainbow in the Room

Experiencing Space with Colours

Prosjektet handler om å skildre forskjellige opplevelser med farge, lys og kontekst; en fortellende opplevelse av fargesammensetning.

Farge er et viktig element i vår verden, både i det naturlige miljøet og for det menneskeskapte arkitektoniske miljøet. Jeg valgte emnet; farge, av personlige og profesjonelle grunner.

Jeg ønsket å undersøke fargebruken for å skape forskjellige romoppfatninger og se hvordan de kunne frembringe og danne en spesifikk atmosfære.

Intensjonen min var å undersøke farge og lys og utdanne meg selv gjennom utredning og modelltesting. For å få farge til å være mer som fokus for et interiørprosjekter fra starten av designprosessen og å bruke fargefunksjon med mening i stedet for en trend.

Målet var å få en mer dyptgående forståelse av farger i en romlig kontekst og innflytelsen de kunne ha på opplevelsen av rommet, skape en atmosfære som er spesifikk og å utvikle en bedre kunnskap innen mitt felt.

https://2020.designavgang.no/m...

Keep up with us on instagram @imkhio.no