Det som antyder

I mitt sluttprosjekt utforsket jeg hvordan mønstergjenkjenning spiller en essensiell rolle for våre visuelle og romlige oppfattelsesevner som mennesker.

Mønster på alle nivåer (uavhengig av semantikk) omhandler samtrafikk mellom separate elementer med vanlige relasjonselementer. Jeg er interessert i hvordan vi som mennesker har en medfødt evne til å gjenkjenne mønstre og omstrukturere dem slik at de passer til våre egne perspektiver.

Jeg gjennomførte innledningsvis tester som utforsket potensielle estetiske, permutasjons- og persepsjonsbaserte kvalitetsmønster. Fra disse testene begynte mønster å ta en mer robust form som utvidet og informerte ideer om persepsjon og fremhevet evnen til mønstergjenkjenning hos mennesker. Den viste hvordan interne opplevelser med farge og form dannet i langtidsminne kunne påvirke hvordan mennesker behandler og tolker stimuli i objekter og bilder.

Mønstergjenkjenning er en ferdighet som er nøkkelen til hvordan vi mennesker tar oss vei gjennom verden, og det er en tilbakegang hos en person som vanligvis er et viktig tegn på mental svekkelse. Som slike kognitive vurderingstester og verktøy som bruker temaer for mønstergjenkjenning, er utviklet av psykologer for å hjelpe med å oppdage kognitiv svikt eller stimulere kognisjon hos små barn i tidlig utvikling og eldre med risiko for mental forverring. Det er i dette rommet mitt prosjekt ligger.

Selv om ordet "hentydende" vanligvis brukes som adjektiv for å betegne ting som gjør indirekte eller skjulte referanser til andre ting, her bruker jeg det som substantiv for å betegne et verktøy som kan lette disse slags indirekte referanser blant annet bruk. Verktøyet vil være et som er interaktivt, og ber brukerne om å delta aktivt i en opplevelse som de også har potensiale til å endre i motsetning til en de bare ser passivt.

Den består av blanke firkantede fliser som brukere kan fylle med mønstermotiver som deretter kan brukes til å utføre visuospatiale tester for å bestemme kognitive evner eller stimulere kognisjon. Motivene designet av meg vil være ikke-figurative og abstrakte av natur, og gi mer rom for tolkning og hentydning. Det vil også være rom for brukere å lage sine egne tilpassede motiver hvis de ønsker det. De resulterende mønsterkombinasjonene som genereres av brukernes manipulering av motivene, vil gjenspeile en øyeblikkelig beslutning, ettersom hver motivmanipulering vil fungere som et slags fingeravtrykk som gjenspeiler brukerens valg.

For å informere designet om dette verktøyet har jeg sett på etablerte kognitive vurderings- og stimuleringsøvelser på det psykologiske feltet som benytter seg av mønstergjenkjenning. Dette modulære verktøyet vil ha kvaliteter som fremkaller ideer om det digitale og det moderne, men det vil også være forankret i analog taktilitet. Handlingene og fremvoksende effekter vil være veldig merkbart basert på brukernes handlinger og valg.

https://2020.designavgang.no/m...

Keep up with us on instagram @imkhio.no