News

Avgang 2022: Designavgang

55 avgangsstudenter fra bachelor og master i grafisk design og illustrasjon, møbeldesign og interiørarkitektur og kles- og kostymedesign stiller ut sine avgangsarbeider på KHiO 3.-12. juni 2022. Vi ønsker velkommen til åpning 3. juni kl. 17:00. Parallelt vil også nettutstillingen åpne her: 2022.designavgang.no Utstillingen er åpen 4.–12. juni kl. 12:00–18:00

Table - encountering the other

This is your sign to join tomorrow’s exhibition @ the library.

Grønvasking

Forbrukarrådet har bedt om hjelp frå studentar på design til å synleggjere verkemidlane annonsørar bruker – for slik betre å kunne vurdere om produktet er så grønt som det påstår. Prosjektet skal mellom anna ende i kåring av Årets grønvaskarar og samstundes lære studentane meir i kryssfeltet mellom kunstnarleg forsking, samarbeid med organisasjonar og miljøhumaniora.

Søknadsfristar - Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Avdeling design kan by på eit profesjonsretta, treårig bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign.

Design Talks: Kate Fletcher

In this talk, I will describe more than 25 years of work at the growing edge of design knowledge and practice most often in fashion and clothing. I will reference usership, Earth Logic, localism, decentring processes, design-nature relations, and systems thinking, building towards a sense of multiple interdependencies between ecological systems, design, and change...

Artistic Research Week 25 – 27 JANUARY 2022

Artistic research is inherently an embodiment of ideas, materials, subjectivities, actions, and questions. By looking directly at the forms and functions of embodiment through the arts, we can enhance our ability to recognize and to utilize reflection as a process during the creative processes.

​Ta master i design på KHiO? | Study Master’s in design at KHiO?

Søknadsfrist 01.02.2022 | Application deadline 01.02.2022 Mer info på khio.no | More info at khio.no​

Keep up with us on instagram @imkhio.no