Avgang 2022: Designavgang

55 avgangsstudenter fra bachelor og master i grafisk design og illustrasjon, møbeldesign og interiørarkitektur og kles- og kostymedesign stiller ut sine avgangsarbeider på KHiO 3.-12. juni 2022. Vi ønsker velkommen til åpning 3. juni kl. 17:00. Parallelt vil også nettutstillingen åpne her: 2022.designavgang.no Utstillingen er åpen 4.–12. juni kl. 12:00–18:00

Avgang 2022: Designavgang

Avgang 2022: Designavgang

55 avgangsstudenter fra bachelor og master i grafisk design og illustrasjon, møbeldesign og interiørarkitektur og kles- og kostymedesign stiller ut sine avgangsarbeider på KHiO 3.-12. juni 2022.

Vi ønsker velkommen til åpning 3. juni kl. 17:00.
Parallelt vil også nettutstillingen åpne her: 2022.designavgang.no

Utstillingen er åpen 4.–12. juni kl. 12:00–18:00.

Silje Nesdal har vært utstillingskoordinator. Bergljot&co har laget utstillingsidentiteten, katalogen og nettsiden i samarbeid med Thor Merlin.

Studenter

BA Grafisk design og illustrasjon

Annika Linn Verdal Homme
Victor Utne Stiberg
Henrik Myrvold
Åsta Sparr
Anna Kuznik
Sara Frammarsvik Andersen
Halvor Mjaugedal
Jesper Tyvand
Ella Bratt
Marte Emilsen

BA Interiør- og Møbeldesign

Amina Winkler
Hanne Smørgrav Tingleff
Hajer Khalil
Niels Peter Torp Bie
Ingveig Nodland
Christophe Kvalheim Boulmer
Jonathan Santos
Kevin Kurang
Josephine Sassu
Charlotte Friis
Maren Kjelgaard Bredesen

BA Kles- og kostymedesign

Daniel Hasvoll Steien
Nathan Nerayo
Sunniva Hårstad
Johanna Lundell
Ingeborg Iona Isla Kvalnes
Lucas Parra Vallejo
Clara Carstensen Heinius
Emma Ovelie Gulling
Leon Lindgren
Linus Saxvik

MA

Harald Lunde Helgesen
Sverre Brand
Hanne Søreide Haugen
Pauline Ader
Finn Robert Jensen
Ruth Emilie Rustad Martinsen
Embla Sunde Myrva
Ali Shah Gallefoss
Sana Khan Niazi
Julie Lundgaards Christophersen
Anna Marthea Øren
Kristine Lie Øverland
Hallbjørn Kjellson Hognestad
Jens Kristoffer Bøyesen Vik
Erlend Grevskott
Araiz Mesanza
Lærke Bang Barfod
Margaret Abeshu
Jennie Steen
Kristiina Veinberg
Nina Havermans
Nicolo Groenier
Emil Holmberg Lewe
Sindre Buraas

Keep up with us on instagram @imkhio.no