Voodoo

Material studies

Sympatisk Magi (symapathetic magic) er en term som stammer fra sosialantropologien og beskriver noe som imiterer en gjenstand eller korresponderer med en gjenstand. Eksempler på dette kan man se i den Tahitiske versjonen av den urgamle religionen Voodoo. Kanskje mest Hollywood-aktig og kommersialisert er ritualene der det lages imitasjoner som utsettes for visse handlinger som direkte skal påvirke det som imiteres (Voodoo doll).

Keep up with us on instagram @imkhio.no