Voodoo

Sympatisk Magi (symapathetic magic) er en term som stammer fra sosialantropologien og beskriver noe som imiterer en gjenstand eller korresponderer med en gjenstand. Eksempler på dette kan man se i den Tahitiske versjonen av den urgamle religionen Voodoo. Kanskje mest Hollywood-aktig og kommersialisert er ritualene der det lages imitasjoner som utsettes for visse handlinger som direkte skal påvirke det som imiteres (Voodoo doll).

Keep up with us on instagram @imkhio.no