Svikt

“Svikt” er et studie av treets elastiske egenskaper. Jeg har parallellt sett på hvordan andre tresorter kan brukes for å fremme denne elastisiteten. Det har derfor vært viktig for meg å se på treets egenskaper og hvordan disse bli til en funksjon for mennesket. Jeg har sett på hvilken dimensjonering og utforming som egner seg for materialets konstruktive premisser. Jeg har gått grundig til verks, med utgangspunktet “meg mot treet.” Jeg har på grunnlag av mitt historiske tilbakeblikk valgt å basere “Svikt” på to tresalg fra norske skoger, lønn og ask.

Prosjektet “Svikt” er en kombinasjon av dimensjonering og spenn. Jeg ønsket å oppnå samme opplevelse av svikt uavhengig av materialets spenn. Det gylne snitt gav meg svarene jeg søkte i utformingen. Det endelige resultatet er en benk bestående av to spileseter i ask, knyttet sammen med et felles understell i lønn. Spilene er ikke limt, men felt inn i spor i sargene, for å oppnå bevegelsene i dimensjonstestingen.

Keep up with us on instagram @imkhio.no