Shit Happens – again

I denne undervisningsperioden er temaer som ritualer, tabuer, hygiene og det private kontra det offentlige på tvers av ulike kulturer problematisert og danner grunnlag for de undersøkelsene den enkelte har arbeidet med.

Keep up with us on instagram @imkhio.no