Romstudier «å vente»

Hvordan påvirker utforming av omgivelsene oss?

Gjennom øvelser i full skala og modell skal dere prøve ut og få erfaring med hvordan dere kan påvirke bevegelse og situasjoner gjennom romlig utforming.

Oppgaven løses via skisser, modell og utprøving i full skala i romlaben.

stemningsskisser/illustrasjoner med mennesker sett fra ulike vinkler.

Det legges vekt på arbeid med oppgaven underveis. Løsninger prøves ut, diskuteres, endres og valg blir reflektert over. Prosessen dokumenteres fortløpende gjennom beskrivende skisser m/ kommentarer og refleksjoner av utprøving.

Studenter: BAIM1 (Bachelor Interiørarkitektur og møbeldesign 1. år)

Emneansvarlig: Vigdis Ruud

Keep up with us on instagram @imkhio.no