Play

PLAY är riktat mot barn i krigs- och katastrofsituationer runt om i världen, i samarbete med Röda Korset. Hur kan möbler fungera som underlag till tvådimentionell lek, samtidigt som de är tredimentionella byggklossar som utmanar barnens fantasi och konstruktiva tänkande? Möblerna är utformade för att fungera oavsett kontext och kultur, som både möbler och byggklossar.

Målgruppen är barn 4-9 år, som ett ramverk för dimentioner och vikt.

Kärnan är i wellpapp, lag på lag, med majsstärkelselim, vilket ger en stark konstruktion med låg vikt. Ett överdrag av massiv papp som är vattenbeståndig ger tåliga och hållbara möbler, plus att de är helt återvinningsbara.

Utformningen spelar på proportioner och har en viss svårighetsgrad som utmanar användaren till att tänka. Det är som ett stort pussel där de olika delarna har en höjd eller bredd som passar under eller i en annan del. Att de passar in i varandra på olika sätt uppmuntrar logiskt tänkande & utforskande för att se hur de olika bitarna passar bäst med varandra för att skapa en viss kombination. Den optimala kombinationen som är pusslets utgångspunkt är dessutom utformad för att man ska kunna stuva undan möblerna så effektivt som möjligt när de inte används, samt vara platseffektiv vid frakt.

Kombinationen av de 12 delarna är noga utvald efter flertalet tester i en förskola med olika kombinationer. De kan bli sittplatser och bord för 6 barn eller varför inte en lastbil, en tv-studio, ett hus eller ett zoo? Fantasin sätter gränserna!

Keep up with us on instagram @imkhio.no