IM 204/308 Situasjon

Det er gått 13 år siden det ble bestemt at Munch museet skulle flytte fra Tøyen. Selv om Oslo kommune ikke vet hva de skal gjøre med bygget, har det ikke vært mangel på idéer.

Hva skjer med bygningen og området når museet har flyttet?

Kan eksisterende bygning beholdes og nye funksjoner tilpasses bygningene og ikke omvendt?

Hva er stedets identitet?

Oppgave:

Med grunnlag i befaringer på stedet, registreringer, historikk og informasjon skal dere komme med forslag til hva dere tenker Munchmuseet på Tøyen kan og bør brukes til.

Dere skal velge mellom noen utvalgte arealer som dere skal gå nærmere inn i og løse noen ett areal/rom i detalj i henhold til det overbyggende temaet dere har valgt for bygningen..

Vi kan lese situasjoner og bygninger på ulike måter via ulike metoder og innganger. Den historiske, den tekniske/konstruktive og den metoden som handler om opplevelse, atmosfære og det narrative.

Alle disse metodene benyttes for å oppnå et helhetlig bilde av en situasjon. Selv om disse metodene er utviklet først og fremst for vern av bygninger,

er de like relevante for tilnærming til alle typer eksisterende situasjoner.

Keep up with us on instagram @imkhio.no