Hybrid

Studenten skal tilegne seg kunnskap og erfaring i arbeid med tredimensjonal formgiving basert på grunnleggende prinsipper for komposisjon.

Studenten skal utvikle en prototyp – hovedsakelig med platematerialer basert på følgende parametere:

1 – Eksplorativt: Kombinere eller blande ulike typologier i utviklingen av et hybrid objekt. Ulike typologier kan være kulturelle, formale, funksjonelle typologier.

2 – Kroppsnært: En kroppsnær tilnærming til designprosessen konkretiseres og inspireres av noen valgte preposisjoner som i, over, inntil, under, gjennom osv. Bruken av preposisjoner tenkes å invitere til handlinger som stimulerer eller dekker behov. Dette kan være å beskytte seg, å skjule seg, å skape nysgjerrighet, et sted for kontemplasjon og ro osv.

3 – Formalt: Et bevisst forhold til anvendt konstruksjonsprinsipp, et tydelig geometrisk formspråk, en tydelig identitet med skulpturelle kvaliteter som er i dialog mellom objekts tenkte omgivelser.

4 – Argumentativt: Kunne redegjøre for og begrunne valg under veiledning og i presentasjoner.

Keep up with us on instagram @imkhio.no