Study design at KHiO!

​Studer interiørarkitektur og møbeldesign på KHiO! / Study interior architecture and furniture design at KHiO!

Avdeling design tilbyr et profesjonsrettet, treårig bachelorprogram i interiørarkitektur og møbeldesign, og har søknadsfrist 6. april.

Vi har en praktisk tilnærming til undervisningen og i verkstedene blir det lagt vekt på eksperimentering.
Unik tilgang på noen av verdens beste verksteder, små klasser og høy lærertetthet, gir studentene gode muligheter til å utvikle seg og finne sin egen form.

Søknadsfrist: 06.04.2021 (kl 23:59)
Mer info på khio.no

The Department of Design offers a professionally oriented, three-year Bachelor’s programme in interior architecture and furniture design, and the application deadline is 6. April.

We apply a practical approach to teaching, emphasising experimentation in the department’s workshops.

The department has excellent workshop facilities, and its small classes are highly conducive to training independently-minded practitioners who do not simply regurgitate the academic discourse, but rather challenge it in ways that develop their discipline and society as a whole.

Application deadline: 06.04.2021 (23:59 CET)
More info at khio.no

Keep up with us on instagram @imkhio.no