Future of love 29.04 kl 14

How will we perceive and practise love in the future? The Master students in design at KHiO have explored possible futures for human love life.

Check out the exhibition here:
https://futureoflove.imkhio.no...

Hvordan vil vi oppleve og praktisere kjærlighet i fremtiden? Torsdag 29. april kl. 14.00 inviterer vi til livesending der masterstudentene i Design ved KHIO presenterer sine fremtidsvisjoner for menneskelig kjærlighetsliv.

Følg med her for livesending torsdag 29. april kl. 14.00.

https://www.facebook.com/event...

Prosjekter er et samarbeid mellom KHiO, Interkulturelt Museum og forskingsgruppen CoFutures ved UiO.

Mer info: https://www.oslomuseum.no/aktivitet/future-of-love/

Kjærlighet er et grunnleggende menneskelig behov, og samtidig et uforklarlig fenomen. Den oppfattes og praktiseres på mangfoldige måter på tvers av tid og sosiale sammenhenger. Kjærlighet er både en individuell og privat erfaring og et offentlig anliggende. På den ene siden fremmer vi den enkeltes rett til å elske fritt. På samme tid er kjærlighetslivene våre strengt regulert av samfunnet rundt oss.

Med basis i egne undersøkelser av ulik praksis og opplevelse av kjærlighet i vårt samfunn, har mastestudentene i Design ved KHiO tatt i bruk metoder fra fremtidsforskningsprosjektet CoFutures. Resultatet er syv ulike visjoner for fremtidig menneskelig kjærlighetsliv. Fremtidsprospektene skisserer mulige vilkår og praksis for kjærlighet som spenner mellom dystopiske, fantasifulle og håpefulle. På denne måten retter oppmerksomhet mot fremtiden blikket tilbake mot tilstander i vårt samfunn.

29. april kl. 14.00 presenterer masterstudentene i Design ved KHiO presenterer sine fremtidsvisjoner for menneskelig kjærlighetsliv.

Lanseringen vil foregå på engelsk.

Prosjekter er et samarbeid mellom KHiO, Interkulturelt Museum og forskingsgruppen CoFutures ved UiO.

Deltakere

KHIO Designs masterstudenter Jens Kristoffer Bøyesen Vik, Anna Noll, Anna Øren, Sana Khan Niazi, Hallbjørn Kjellson Hognestad, Sindre Buraas, Nina Havermans og professor Toni Kauppila.

Bergsveinn Thorsson and Bodhisattva Chattopadhyay fra CoFutures, et internasjonalt forskningsprosjekt om contemporary Global Futurisms, UiO.

Gazi Ôzcan og Annelise Bothner-By fra Interkulturelt Museum. Deltagere i Interkulturelt Museums pågående dokumentasjon av om forelskelse, kjærlighet og pardannelse i det mangfoldige Oslo.

--------------

How will we perceive and practise love in the future? The Master students in design at KHiO have explored possible futures for human love life. Their prospective visions will be presented in FB Live 29th of April 2:00 PM.

You can watch the live stream here 29th of April 2:00 PM.

https://www.facebook.com/event...

The project has been a joint venture between KHiO, Intercultural Museum in Oslo and the CoFutures research project at UiO.

More info: https://www.oslomuseum.no/aktivitet/future-of-love/

Keep up with us on instagram @imkhio.no