In–between “Rådhusplassen” Space

Dette prosjektet undersøker hvordan digital transformasjon påvirker rommet mellom Rådhusplassen. Ved å bruke stordata til fysiske offentlige rom som vil samhandle fysisk og digitalt for å aktivere det offentlige rommet.

Vi lever i en digitale transformasjonsverdenen som utvikler seg eksponentielt. Fysiske former blir til digitale data. Verden har økt hastigheten. Fysiske former som ikke kan tilpasse seg den økte hastigheten vil gradvis forsvinne.

Hva vil skje med fysiske offentlige rom der folk sosialiserer og tilbringer tid sammen? Hvordan vil de overleve i den digitale transformasjonsverdenen?

Jeg syntes Rådhusplassen er et interessant overgangsrom å undersøke. Rådhusplassen ligger i Aker Brygge-området. Det er omgi] av forskjellige typer transportmidler: båt, buss, trikk. Her finnes steder med historisk og kulturell verdi: Oslo rådhus, Nobels fredssenter, Akershus festning, Kontraskjæret, det nye Nasjonalmuseet, Nasjonalmuseet for Arkitektur og Astrup Fearnley Museum samt forretnings- og handelsområder.

Designet fokuserer på å bruke romlige data fanget opp av stordata og Oslo kommune til å skape fysiske rom på Rådhusplassen. Den bevegelige romlige installasjonen vil samhandle i sanntid basert på romlige data for å respondere på folks oppførsel i det offentlige rom.

Den romlige installasjonen kan vises digitalt og romlig som en tredimensjonal kommunikasjonsplatform fra Oslo kommune som folk kan oppleve tredimensjonalt. Dataene fra Oslo kommune kommuniserer hva som skjer rundt i byen for å oppmuntre folk til å besøke andre offentlige rom som arrangementer, utstillinger og festivaler. Designresultatet er en visualisering av menneskers oppførsel og sosiale mønster som danner et skulpturelt inngrep i det offentlige rom.

https://2020.designavgang.no/m...

Keep up with us on instagram @imkhio.no