Døden

Eksempler på undertemaer er:

  • Hvordan man rituelt forholder seg til døden innen ulike kulturer og hvordan tabuer skapes.
  • Hvordan samfunnspolitikk og økonomi påvirker ritualer.
  • Hvordan døden beskrives innen filosofi og mytologi.
  • Hvordan ulike religioner bruker frykt og angst i forbindelse med død som maktgrep.
  • Hvordan symbolbruk gjennom det visuelle og det språklige oppstår.

Keep up with us on instagram @imkhio.no