​Ta master i design på KHiO? | Study Master’s in design at KHiO?

Søknadsfrist 01.02.2022 | Application deadline 01.02.2022 Mer info på khio.no | More info at khio.no​

Ta master i design på KHiO? | Study Master’s in design at KHiO?

Masterstudiets fordypningsområder er
· Grafisk design og illustrasjon
· Interiørarkitekter og møbeldesign
· Klesdesign og kostymedesign

Du får tilgang til utmerkede verkstedfasiliteter og undervisning i små klasser. Dette gir unike muligheter for å utdanne seg til en selvstendig tenkende utøver, som snarere enn å reprodusere den faglige diskursen kan utfordre den og bringe fag og samfunn videre.

Master’s in design specialization disciplines
· graphic design and illustration
· fashion design and costume design
· interior architecture and furniture design

You will gain access excellent workshop facilities, and our small classes are highly conducive to training independently-minded practitioners who do not simply regurgitate the academic discourse, but rather challenge it in ways that develop their discipline and society as a whole.

Søknadsfrist 01.02.2022 | Application deadline 01.02.2022
Mer info på khio.no | More info at khio.no

https://khio.no/studier/design...

Keep up with us on instagram @imkhio.no