Søknadsfristar - Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Avdeling design kan by på eit profesjonsretta, treårig bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign.

Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

"Ospers" av Vilde Rapp Riise

"Ospers" av Vilde Rapp Riise


Varighet

Omfang

Språk

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 1. april


Avdeling design kan by på eit profesjonsretta, treårig bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign.

Vi har ei praktisk tilnærming til undervisninga og i dei rikt utstyrte verkstadene på skulen vert det lagt vekt på eksperimentering. Vi er stolte av å vera ein del av landet sin største kunsthøgskule der samarbeid på tvers av dei ulike fagområda opnar for faglige og kritiske diskusjonar om lokale og globale samanhengar.

Vi definerer interiør som sosiale rom innan ulike kulturar og samanhengar, og møblar som objekt og gjenstandar som står i relasjon til desse. Med tanke på vår felles framtid oppmuntrar vi til kritiske undersøkingar av dei bygde omgjevnadene.

Teori og metode er godt integrert i undervisninga. Utdanninga legg vekt på entreprenørskap og samarbeid med næringslivet for på best mogleg vis måte å gjere studentane rusta til å møte arbeidslivet. Bachelorstudiet dannar grunnlag for vårt ettertrakta masterstudium i design, med spesialisering i interiørarkitektur og møbeldesign.

Bachelorstudiet i interiørarkitektur og møbeldesign har gode internasjonale nettverk og opnar for utveksling ved verdas leiande designskular.

Studieretninga har eigne prosjektsider som viser studentarbeid og prosjekt:


Fra et prosjekt våren 2020 der studentene skal utvikle en prototype med platematerialer.


Fra avgangsutstillingen 2019. Foto: Hanna Jordan


Fra avgangsutstillingen 2019. Foto: Hanna Jordan


Verkstedene for tre og CNC inkluderer et grovverksted, et verksted med CNC-fres, og et modell- og prototypeverksted for arbeide i heltre og kryssfinerplater.

Relatert informasjon
Lenker
Del

Keep up with us on instagram @imkhio.no