Projects

BA Courses

Døden

​Døden er et uunngåelig faktum som rammer oss alle før eller siden. I dette kurset har oppgaven for den enkelte student vært å belyse og problematisere ulike sider ved døden og gestalte disse.

BA Courses

Translating Tradition

The work was based on survey recordings done at at the open air museum at the Norwegian Cultural Museum (Norsk Folkemuseum). The models are meditations on the tectonic and material composition of vernacular buildings through a translation into different materials.

BA Courses

Mat for fremtiden

Vi lever i en tid der befolkningseksplosjon og miljøkatastrofer er våre største trusler – både for vår og de neste generasjoners eksistens. I dette kurset har den enkelte student arbeidet med et tematisk selvvalgt prosjekt for å belyse og med et kritisk blikk kommentere denne situasjonen.

BA Courses

Hvordan kan Deichmanske Bibliotek fortelle sin historie med nytt innhold?

«Gjennom former, reformer og formasjoner uttrykkes fortidens historier seg gjennom bygninger og bygningsmiljøer. Hvordan forvalter vi disse historiene og hvilke nye historier skaper vi? Hva ønsker vi å bevare når vi former om?.....» (Arkitekturdagen 2018)

Events

Designers Saturday Academy

Designers' Saturday Academy is the latest addition to the DS umbrella, bringing together talented young designers from all six design education and leading design companies.

MA Final works

Havfolket

by Tuva Aga Malm

De brutale naturkreftene som preger øykulturen i Nord-Norge fascinerer meg. Vi ser en øykultur med dype tradisjoner innen fiske og handel, der kamp mot natur har styrt bosetting og levemåte. Men øykulturen er i sterk endring.

MA Final works

Inside Down

by Laura Andrea Peña Cuellar

The idea then was to create a form of cave or quarry like structure, which followed the premises of the myth describing the underground of Gamle Aker. I made this decision in order to draw my user into some kind of closer relation with the myth, as a way of nurturing the mystery that surrounds the place.

MA Final works

We Grew Together

by Mari Koppanen

We Grew Together is a culturally sensitive material study about Amadou: a suede-like material derived from a polypore mushroom called Fomes fomentarius (eng. Tinder Mushroom) growing mainly on birch and beech trees. The material has a long handicraft tradition in Central Romania as the locals use it for small items such as hats and bags.